Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal halde ein videooverført tale til Stortinget onsdag klokka 14.

– Vi står overfor den største krigen og verste humanitære katastrofen i Europa sidan andre verdskrigen. Zelenskyjs tale til Stortinget er ei sjeldan og historisk storhending som reflekterer dette store alvoret. Gjennom møtet med Zelenskyj får eit samla Storting vist den sterke tverrpolitiske sympatien sin med Ukraina og støtte til kampen deira, skriv stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) på Facebook-sid a si tysdag.

Der stadfesta han at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal halde ein videooverført tale til Stortinget onsdag klokka 14.

I eit brev stortingspresidenten har lagt ved, som er sendt til stortingsrepresentantane står det at arrangementet er venta å ta inntil 20 minutt.

Ukrainas ambassadør vil vere til stades, og medlemmene i regjeringa vil òg bli inviterte. Statsministerens kontor opplyser til Dagbladet at Jonas Gahr Støre (Ap) vil vere til stades under talen.

– Stortingssalen er det bankande hjartet til demokratiet

Det var 18. mars at det vart kjent at stortingspresidenten har invitert Zelenskyj til å tale.

– Vi diskuterte invitasjonen i presidentskapet og eg foreslo at det skjedde i stortingssalen. Det er eit viktig høve, det må vere verdig, seier Masud Gharahkhani til NTB tysdag.

– Eg meiner det har ein tung symbolsk verdi. Stortingssalen er det bankande hjartet til demokratiet i Noreg, seier stortingspresidenten.

Stadfesta talen sjølv

Ukrainas president stadfesta sjølv i ein video som vart publisert natt til tysdag, at han skal snakke til Stortinget denne veka.

Sidan krigen starta, har Zelenskyj halde videotalar til ei rekkje nasjonalforsamlingar rundt omkring i verda. I tillegg til den norske, skal han halde talar til nasjonalforsamlingane i Nederland, Hellas og Australia denne veka.

I ein tale til det danske Folketinget tysdag, takka han landet for innsatsen deira og bad dei samtidig om ytterlegare sanksjonar mot Russland.

Talen var på ukrainsk, men vart omsett av ein tolk til engelsk, og ein annan tolk omsette frå engelsk til dansk.