«Det spelar ingen rolle om ein tillitsvald er samd i vurderinga, eller ikkje»

Av