Regjeringen med Frp og Høyre har sammen med V og KrF etablert et regelråd i Norge.

Dette er et eget byråkratisk organ med ansatte byråkrater som skal passe på at andre byråkrater ikke finner på byråkratiske regler for næringslivet. Hæ? sier kanskje du. Jo, det er helt sant.

Regelrådet skal nærmere bestemt se til at den såkalte utredningsinstruksen blir fulgt. Regelrådet er altså et statlig høringsorgan som gir rødt, gult eller grønt lys på hvor godt utredet sakene er.

Til nå er det blitt flest røde lys. Har det påvirket regjeringen og fått de til å skifte kurs? Lite tyder på det.

Regjeringen bruker altså millioner av kroner i året på et byråkratisk organ som kan minne mye om Harald Heide-Steen jr. og Rolf Wesenlund sitt supperåd.

Senterpartiet vil kjempe mot veksten i byråkratiet. Vi tror ikke det å ansette flere byråkrater og opprette nye byråkratiske organ er noen effektiv måte å redusere byråkratiet på. Vi vil derfor legge ned Regelrådet om vi vinner valget. De flinke folkene som jobber i Regelrådet skal få mer meningsfylt arbeid å gjøre.