*   Samlingslista har lenge hatt en intern prosess gjeldende hvordan vi i neste periode skal fremstå som et samlende liste for både Vågsøy og Flora, og ikke en bygdeliste. Samlingslista Kinn er stiftet som organisasjon for lenge siden, og vi har lenge vært i gang med strategivalg rundt dette. En utfordring for oss ville selvsagt være å finne de «rette» flinke folkene tilsvarende som jeg mener vi har i bystyregruppa og på lista vår i dag.

 *   I Jacob Nødseth har vi hatt en samlende og flink frontfigur, men òg en person som har akseptert ulike meninger i gruppa. Vi har ofte vært uenige og det har heller ikke alltid vært slik at Jacob har fått gjennomslag for alt, slik media elsker å fremstille dette. Et vinnerlag består av en god leder, men og av gode medspillere.

 *   Når Venstre og andre parti har ønsket Jacob på sin liste, så har også vi andre i bystyregruppa blitt løpende orientert. Dette har aktualisert om vi andre skal være med over i Venstre resten av perioden og hvordan dette står seg mot det programmet vi har gått til valg på. Videre må og Venstre sine verdier passe med våre verdier som liste og som enkeltpersoner. En viktig vurdering for oss var og om et medlemskap i Venstre ville gi oss mer rom for å gjøre et godt valg i 2019. For vi er fortsatt bevisst på vårt program med 5 prinsipp og enkle mål og tiltak. Det er de lokale sakene som er viktig for folk flest, også i det nye Kinn. Men det er selvfølgelig ingen bakdel at en har et partiapparat i ryggen.

Vi har hatt medlemsmøte og flere styremøte om saken, samt fellesmøter med Venstre. Etter dette har den enkelte stått fritt til å være partiløs, eller velge andre parti enn Venstre. Uansett valg av parti er vi enige om at vi i størst mulig grad skal opptre samlende mot det programmet vi er valgt inn på. Videre har vi og fått gode politiske relasjoner som kan være til nytte om noen på Samlingslista skulle melde seg inn i andre parti. Det er derfor dirkete feil når Firdaposten hevder at:


– Samlingslista vil inngå som en del av kvintetten og posisjonen:

Vi vil selvsagt prøve å få til godt budsjett med Ap, SV, MDG og Sp slik avtalen med Venstre er i dag. Men dette tvinger og frem at «Samlingslista» sine saker får gjennomslag i budsjettet, som f.eks. spørsmål rundt økning av eiendomsskatt som vi er mot (den ønsker vi redusert). I andre saker vil vi være tro mot programmet vi er valgt på, noe som har vært klargjort i våre samtaler med Venstre.

 – Ola Teigen får en kraftigere maktbase:
 

Det er ingen automatikk i at det er rett, det avhenger av viljen til kompromiss og løsninger hos Ap. Så langt er min oppleving at dette er lite til stede. Vi vil være løsningsorientert mot alle, som vi har vært gjennom perioden så langt.

 – Jan Henrik Nygård blir gruppeleder:

Dette er heller ikke riktig. Jan Henrik vil være varaordfører som før, mens Jacob Nødseth blir valgt til
gruppeleder så snart vi får neste gruppemøte med Venstre og allerede i felles kommunestyre med Vågsøy den 17. og 18. oktober.

Vi har lenge fått spørsmål fra velgere både i Vågsøy og Flora: «Hva vil dere gjøre?» Dette har vi tatt som et tydelig signal på at vi fortsatt er ønsket som personer og som gruppe. Dette er også signal vi har fått fra folk i «Nordre Kinn». Svaret er at folk skal være trygg på at vi vil overholde det programmet vi er valgt på, samtidig som de fleste av oss vil stille til valg i sammen med Jacob
for å ha en tydelig profil i perioden 2020-24. Vi er alle i gang med dette arbeidet.

Med ønske om et godt valg i 2019.