Kasta frå seg hjorteskottane ved turvegen

– Er det vanleg at jegerar berre forlèt hjorten dei skyt midt i turvegen? Dette er ikkje greitt!