Widerøe meiner MDG sin politikk truar kortbanenettet

Widerøe går hardt ut mot MDG. Flyselskapet meiner auka skattlegging av flyreiser truar eksistensen i kortbanenettet og forseinkar det grøne skiftet i lufta.