Marie Stensvoll med ein H-bjelke som har blitt kutta med eit kutt ho har teikna.
Tarjei Langeland

Ho er den einaste jenta på teknisk avdeling

No håpar Marie (24) å inspirere fleire jenter til å velje teknologiutdanning.
Publisert