Kurs i maritime knutar

Fredag 17. februar kl.12:00-15:00
Kystmuseet i Sogn og Fjordane
Florø, FloraOpne kart
kart
Kurshaldar Johan Vadøy syner bruk av tauverk på tradisjonelle måtar. Du får sjølv seise garnkule, spleise tau og nytte maritime knutar til utforming av bruksting.