Vindturbinane kjem til Guleslettene - inntil ein times ventetid på vegane

TRAFIKK: Vegtrafikksentralen Vest og politiet varslar no om at vindmølletransport vil påverke lokaltrafikken dei kommande månadene.