Fakta før valet: Sju spørsmål og svar om vindmøller

Artikkelen er over 1 år gammel

FAKTISK.NO: Mange har sterke meiningar om vindkraft i Norge, men er dei basert på riktig faktagrunnlag?

DEL

Debatten om vindmølleutbygging i Norge raser, og mange meiner vindkrafta ikkje er så grøn som ein skal ha det til.

Det verserer til dømes fleire uriktige påstandar om forholdet mellom utsleppene frå produksjon av vindmøller, og kor mykje straum dei produserer i driftsfasen. Så kor klimavennlege er eigentleg vindmøllene?

Kor farleg er dei for fuglar - og kor plagsomme er dei for menneske som bur i nærleiken? Faktasjekk-nettstaden Faktisk.no har teke for seg sju spørsmål om vindmøller:

Artikkeltags