Vindkraftmotstandarane oppfordra til SFE-boikott. Så langt har ikkje straumleverandøren merka mykje til det

FLORØ: Har teke imot mellom ti og femten e-postar frå vindkraftmotstandarane.