Jobbar på spreng i vindstilla

Vindparken på Hennøystranda skal vere klar til nyttår, og med det fine vêret framover blir arbeidet intensivert.