– Vindkraft-ja med pistol mot tinningen. – Slett ikkje, vi trugar ingen.

VINDKRAFT: Vestavind Energi har teke skritt for å starte ekspropiering i Bremanger, samstundes som dagleg leiar Stig Svalheim uttrykker håp om ei minneleg løysing.