Den store holaksen gjer lange utras, hoppar, og vil ned elva. Fiskaren klarar med naud å neppe å halde fisken i hølen.
Svend Arne Vee

Varsku her, laks i lufta!

Osen: Høge temperaturar, låg vassføring og for varmt elvevatn har prega årets inngang på laksesesongen i vårt område. Men av og til klaffar det likevel.
Publisert