Vil stramme inn på avtalane med Aksello og Måløy Vekst: – Utfordrande og utrygt

Formannskapspolitikarane i Kinn ønsker å kutte avtaleperiodane med næringsselskapa Aksello og Måløy Vekst frå tre til eitt år. – Dette er utfordrande for oss som selskap, for våre tilsette og ikkje minst dei utviklingsaktivitetane vi jobbar med.