Vil spare 250-300 mill. på Svelgen-Indrehus

SVELGEN: Fylkeskommunen vil utsetje å leie trafikken utanom Svelgen sentrum, for å gjere vegprosjektet lettare å svelge politisk .