Vil oppheve karantenekravet

Kommuneoverlege i Kinn kommune, Jan Helge Dale

Kommuneoverlege i Kinn kommune, Jan Helge Dale Foto:

FLORØ: Det er berre eit tidsspørsmål før smitte blir påvist også i Kinn, spår kommuneoverlegen.

DEL
  • Trykk F5 - saka er oppdatert

– Det er framleis ingen påvist smitta med koronaviruset i Kinn og Bremanger kommunar, seier kommuneoverlege Jan Helge Dale til Firdaposten klokka 15.00 fredag.

Men han legg til at vi ikkje er langt unna å få vår første påviste koronasmitta.

– Det aukar på med påvist smitta i kommunane rundt oss, både i Solund, i Gloppen og i Sunnfjord – og det er berre eit tidsspørsmål før vi får eit positivt testresultat her også, seier Dale.

Det gjer også til at kommuneoverlegen i løpet av helga vil oppheve karantenekravet for reise innanlands i Norge.
Førre søndag innførte kommunane i gamle Sogn og Fjordane fylke innført eit krav om karantene for alle som hadde vore i deler av Sør-Norge frå og med 12. mars, mellom anna Oslo, Trøndelag og gamle Hordaland fylke.
Målet var å hindre eller forseinke spreiinga av smitte.

– Det var eit nyttig tiltak, men når vi har smitte så tett innpå oss likevel, gir det ikkje meining å halde på karantenekravet. No kan du like godt bli smitta her heime som i dei større byane. Kravet vil difor bli oppheva dei nærmaste dagane, legg Dale til.

Kommuneoverlegen vil også skryte over dei som verkeleg har delteke i denne koronadugnaden så langt:

– Eg opplever at folk har teke situasjonen veldig på alvor, og har bidrege godt – både einskildpersonar og bedrifter har etterkomme dei målretta smitteråda. Det har vore vesentleg for å få forseinke utbreiinga av smitten, strekar Dale under.

Sjølv om karantenekravet vert oppheva, så ber regjeringa framleis folk om å reise minst mogleg, og berre gjennomføre reiser som er strengt nødvendige.

Regjeringa og Folkehelseinstituttet sa også fredag at det ville bli slutt på lokale karantenereglar i kommunane, og at dette skulle regulerast nasjonalt.

Artikkeltags