Vil lære folk å ta godt i mot demente

– Demente personar gjer oss usikre. Vi ønsker å spreie kunnskap om korleis du bør reagere for å gjere det lettare for dei å gjere vanlege kvardagsaktivitetar i lokalsamfunnet.