Vil kutte tre utlyste vgs-klassar i Florø, auke opp i Førde

Yrkesfagtilbod i ved Flora vidaregåande har for få søkarar, medan det motsette er tilfelle i Førde. Der kan også Hafstad vgs. få auka klassetalet sitt.