Vil jobbe hardt for komplett Svelgen-Indrehus

SVELGEN: Politikarane i Bremanger meiner at Svelgen-Indrehus-vegen må førast utanom Svelgen sentrum, men er med på kostnadsreduserande tiltak på Indrehus-sida.