Vil ikkje reparere gatelys, men lovar betring likevel

Hausten er kommen og det gir seg mellom anna utslag i at folk melder frå om manglande gatelys.