Vil fjerne tvil om vikeplikt på denne vegen

BREMANGER: Statens vegvesen vil ha svar på om forkøyrsvegmerking er ei tenleg ordning og kommunen sitt svar levnar ingen tvil.