– Viktigare å kritisere rådmannen enn å sikre best mogeleg skule for borna

POLITIKK: – Når både FAU, skuleadministrasjonen, foreldra og lærarane seier at skulen er eit dårlegare alternativ, meiner vi faktisk at vi må lytte til dei og vedta flytting, uavhengig av om vi er sure på rådmannen eller ikkje, seier MDG-leiar Odd Bovim.