Videokonsultasjonar er eit godt verktøy, men ein veit ikkje kva pasientane meiner

HELSE: Det er ingen grunn til at ikkje videokonsultasjonar med legen er komme for å bli.