LEIK OG ALVOR: Mange hundar, som redaksjonshunden Sara, elskar å leike med hageslangen. Men det er også ein god måte å kjøle seg ned på og drikke litt i varmen. Hugs også ein plass i skuggen å ligge på.