Janne Haugnes forklarar korleis ein bør henge opp bunad med stakk.