Gå til sidens hovedinnhold

Vi tilbyr gjerne en hjelpende hånd på rattet

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Nå ser jeg fram til et fortsatt godt samarbeid med «nye og gamle" politikere fra regionen vår. For årene som kommer innebærer trepartssamarbeidet at NHO og LO, sammen med staten, skal løse store og komplekse samfunnsoppgaver. Sammen skal vi både sikre folk jobb, skape nye jobber og legge til rette for at bedriftene skal kunne bidra til å løse klimautfordringene.

NHO Vestlandet har unik innsikt i lokalt næringsliv og vi står klare til å bruke denne innsikten og kompetansen for å sikre en næringspolitikk som er jobbskapende, innovativ og bærekraftig. Målet om å skape 25 000 nye arbeidsplasser i Vestland frem til 2030 er kanskje hårete, men med optimale rammevilkår for bedriftene er den høyst realistisk.

Nettopp derfor er det så viktig at Vestland setter et merkbart fotavtrykk i Stortinget og i regjeringsapparatet. Både blant rådgivere, statssekretærer og statsråder. Politikere fra Vestland er svært viktige for utviklingen og jobbskapingen i regionen. De har med seg de beste eksemplene på elektrifisering, ambisiøse klimamål og overføring av kompetanse fra «gammel næring» til nye næringer fra vår region.

Derfor har vi noen punkter som forteller hva som er viktigst for våre medlemsbedrifter i Vestland at en ny regjering prioriterer:

  • Politikk som legger til rette for grønn omstilling
  • Kompetansepolitikk som sikrer at folk får riktig utdannelse, gir dem jobb og som bedriftene trenger.
  • Ambisjonene i Nasjonal Transportplan (NTP) må følges opp. Da bygger vi felles bo- og arbeidsregioner og sørger for at varene kommer raskt og effektivt til markedene.
  • Eksportsatsning som ytterligere åpner opp markedene utenfor Norge. Her er EØS-avtalen helt sentral.

For Vestlandet sin del er verdiskapning i grønne verdikjeder og kraft sentrale stikkord.
Her trenger vi mer enn løfter!
Her trenger vi økt satsning slik at målene lar seg gjennomføre. Det er sentralt for bedriftene at politikerne er oppmerksomme og satser der vi allerede har utviklet kompetanse og kunnskap til å hente ut verdiskapning og jobbskaping i årene som kommer. Og ikke minst at vi har en kraftforsyning inn til regionen vår som lar oss gjennomføre.

Det siste året med koronakrise og hjemmekontor har vist oss at vi er avhengig av bredbånd med god kapasitet og høy kvalitet. Vi mener at regjeringen og Stortinget må sikre at minimum 95 prosent av husholdningene, bedrifter og offentlige kontorer skal ha tilgang til bredbånd med gode hastigheter innen 2025.

Det er avgjørende at NTP følges opp og at det sikres tilstrekkelig med midler til rassikring, til utbygging av E16, E134 og E39 Hordfast.

Men også økt inkludering og tetting av kompetansegapet er viktige satsingsområder for NHO.
Vi må sysselsette de som står utenfor arbeidslivet, og da trenger vi gode rammebetingelser for et sunt og produktivt næringsliv.

Neste Stortingsperiode starter nå og vi vil gjerne være med på laget for å finne løsninger som kan sikre og fremme fremtidens jobbskapere i Vestland!

Kommentarer til denne saken