Arbeiderpartiet vil fryse lederlønningene. Noe av det fineste med Norge er at vi er et land der forskjellene er små og mulighetene store for alle. Det må være viktigere at alle har en jobb å gå til, ei lønn å leve av og trygge sikkerhetsnett, enn at lederne skal få skyhøye lønninger. Når så mange arbeidsfolk står midt i en krise, må også ledere vise solidaritet.

Avstanden mellom lederlønningene og lønna til vanlige folk har økt de siste årene. Arbeiderpartiet har derfor foreslått kraftfulle tiltak for å bremse veksten i lønningene til politikere, ledere i staten og i de statlige selskapene. Vi vil nedsette en lederlønnskommisjon som skal gå igjennom de statlige lederlønningene. Høyrepartiene har stemt ned forslagene våre. De har også gjennom pandemien gitt skattekutt til de på toppen, mens vanlige folk har fått det vanskeligere.

Det er fellesskapet som bærer oss gjennom denne krisa. At vi har høy tillit til hverandre og at vi stoler på at myndighetene vil det beste for oss alle. Samt at vårt felles helsevesen leverer likeverdige tjenester til alle. Denne tilliten svekkes når de på toppen drar fra på lønnsstigen mens mange arbeidsfolk står på bar bakke. I tillegg er det svært urettferdig.

Forskjellene mellom folk øker. Mens mange har opplevd økte barnehagepriser, høyere egenandeler og mange nye avgifter, stikker de på toppen ifra, med økte lederlønninger, store gevinster fra børsoppgang og skattekutt fra regjeringen.

Arbeiderpartiet har tatt til orde for et enkelt prinsipp under pandemien: At de som mottar krisestøtte fra fellesskapet må avstå fra utbytte og bonusutbetaling. Dessverre har høyrepartiene konsekvent avvist dette.

Vi vil sette en stopper for bonus- og utbyttefesten. Etter åtte år med politikk for de på toppen, må det nå bli vanlige folk sin tur. For oss handler det både om rettferdighet og om å ta vare på noe av det fineste med Norge – at vi er et land med små forskjeller, høy tillit og store muligheter for alle.