– Vi jobbar for at Eikefjorddagane skal bli arrangert som planlagt

EIKEFJORD: Grendelaget held fram med planlegginga av den store familiefesten.