Gå til sidens hovedinnhold

- Vi har allerede bedt Fylkeslegen om snarest å gripe inn

Debatt:

Vi, Lotfollah Solaty Kuranloo og Ravikumar Ehambaranathan, de to legene i Ytre Bremanger, har henholdsvis jobbet 16 år og 22 år som fastleger i Ytre Bremanger. Vi har i løpet av denne tiden hatt flere hundre utrykninger både på vanlig kontortid, eller når vi har hatt legevakt, etter anmodning fra AMK. Det har ikke vært sjelden at vi har måtte rykke ut alene, da ambulansen i Ytre Bremanger var på en annen oppdrag. Vi måtte leve med dette, under slike situasjoner, selv om det har vært forbundet med mye stress å måtte behandle en livstruende dårlig pasient alene uten assistanse fra ambulansepersonell.

Nå har imidlertid Helse Førde planer om å nedlegge ambulansetjenesten i ytre Bremanger på fast grunnlag, noe som skal påføre oss to legene i Ytre Bremanger en umenneskelig stress i hverdagen, alene under utrykninger, da blir det minst 45 minutter til 60 minutt responstid på nærmeste ambulanse i Svelgen for å rykke ut på en rød respons i Bremanger eller Kalvåg, for å ikke snakke om at Svelgen ambulansen, skulle være på et annet oppdrag. Selv når ambulansebåt fra Florø, skal rykke ut til Kalvåg, for så å sende ambulansepersonell til for eksempel Bremanger, under en rød respons, kan det minst ta 45 minutt til 60 minutt. Og under dårlige værforhold kan det ta enda lenger tid.

Vi kan belyse dette nærmere: Grunnet Bremanger kommunens store geografisk område, er det absolutt nødvendig med å ha minst to ambulanser i beredskap, skulle den ene ambulansen være på en annen oppdrag, kan den andre ambulansen kompensere, under røde responser, selv om vi måtte leve med denne ulempen i alle disse årene, å ofte stå alene. Ideelt sett skulle det ha vært tre ambulanser tilgjengelig på en slik isolert kommune som Bremanger kommune. Men å fjerne den ene av to ambulanser fra Bremanger kommune, er absolutt det mest ukloke som kan gjøres fra Helse Førdes side. Ifølge vedtak fra stortinget, skal responstid på en rød respons i utkantdistrikter være 25 minutt. Men det som Helse Førde har planer om, gjør responstiden fra nærmeste ambulanse i Svelgen, eller ambulansebåt i Florø til minst 45-60 minutt før de er framme i ytre Bremanger under gode værforhold. Og enda lenger skulle det være uvær, eller om Svelgen- ambulansen skulle være på et annen oppdrag. Som nevnt ovenfor, blir det ikke lettere, selv med utrykning av ambulansebåt fra Florø til Kalvåg.

En ambulansebåt vil aldri kunne erstatte en allerede tilstedeværende ambulanse på ytre Bremanger, med tanke på responstid. Så det er virkelig vanskelig å forstå logikken til Helse Førdes planer om å nedlegge ambulansetjenesten i ytre Bremanger, vitende om sårbarheten som er belyst ovenfor. På bakgrunn av de ovennevnte fakta, synes vi ikke lenger at vi kan utføre våre utrykninger forsvarlig uten assistanse fra rutinerte ambulansepersonell som kan forsvinne fra ytre Bremanger, hvis denne planen blir til et vedtak. Vi ønsker med dette å klage mot denne ulogiske og uforsvarlige planen fra Helse Førde, da dette vedtaket setter absolutt, liv og helse til alvorlig syke pasienter under en rød respons i stor fare, samtidig som det påfører oss to legene i ytre Bremanger, som direkte berørt helsepersonell, et umenneskelig stress i hverdagen. Nå har vi som de direkte berørte leger under røde responser i ytre Bremanger, allerede orientert Helse Førde mot de uforsvarlige og uheldige konsekvensene av planen om nedlegging av ambulansetjenesten i ytre Bremanger, men har ennå ikke fått noe svar.

Vi mener at ingen andre som går for slike ulogiske planer kan uttale seg på vegne av oss, om dette, da det er vi som merker den umenneskelige stressen om å behandle en alvorlig syk pasient, alene, under røde responser, når liv og helse står i fare. Vi er henholdsvis 57 år og 55 år og kan ifølge reglene søke om fritak fra legevaktene etter helsemessige årsaker. Dette lar seg ikke å gjøre på en slik isolert distrikt, da det er ingen annen lege tilgjengelig å ta legevakter. Men skulle presset bli for store på oss, må vi dessverre søke fritak, da den viktigste tilretteleggingen, dvs. assistanse fra rutinerte ambulansepersonell, bevisst fjernes fra Helse Førdes side, noe som kan gå utover våre pasienter i ytre Bremanger. Vi tviler sterk på at en annen lege skal kunne ta legevakter i Ytre Bremanger i fremtiden, vitende om at det ikke finnes ambulanse-beredskap.

Vi har tidligere, flere ganger advart Helse Førde mot slike ukloke planer, via Media men det virker som om dette faller på ører, som ikke vil høre. Vi føler at Helse Førde prøver på en skjult måte overføre ambulanse oppgavene på oss to legene, noe som vi skal aldri akseptere, da dette kan i verste fall føre til at vi blir utbrent. Vi har allerede bedt Fylkeslegen som øverste helse tilsynsmyndighet i Vestlandet om snarest å gripe inn, og stoppe Helse Førdes ukloke og uheldige planer om nedlegging av ambulansetjenesten i Ytre Bremanger.

Kommentarer til denne saken