– Vi er heldige som har ein kommune som støttar opp om næringslivet

Odd Tore Frøyen og Ronny Larsen er svært tilfreds med handsaminga dei får av sin eigen kommune.