I desember var det byggefest i Fylkestinget. No blir spørsmålet kva som ryk: Atløysambandet? Kystvegen? Storskulen i Førde?

Av

VESTLAND: Den økonomiske røyndomen er i ferd med å treffe politikarane i storfylket som ei vestlandsk vindkule.