Ver obs! No er du ekstra utsett for nett-kriminalitet

Korona-situasjonen har ført til unntakstilstand på dei fleste områda i samfunnet. Politiet ser no at det er kriminelle som utnyttar denne situasjonen på nettet.