Den siste tida har takstein falle ned frå taket til Trovikkvartalet og landa på fortauet. Dette er på oversida av bygget, på andre sida av gata frå Husfliden. Det kan vere lurt å vere forsiktig når du går forbi der.

Det har ikkje lykkast Firdaposten å komme i kontakt med huseigar for å finne ut om han vil sikre taket mot at det fell ned ned meir takstein, eller eventuelt sperre av fortauet.