Velferd for alle

Av

Koronakrisen setter store krav til oss alle. Særlig krevende er det for mange som har mistet jobben eller er permitterte. Nå jobber vi for at flest mulig skal få så mye som mulig av det de har krav på så raskt som mulig.