Våt Moro-festivalen hadde alt booka og klart. Så kom korona

FLORØ: 1. mai er sett som D-dag for Våt Moro. Då må dei bestemme seg for om det blir festival eller ikkje.