Trur ikkje på smørkrise

Artikkelen er over 2 år gammel

Den kritiske fôrmangelen gjer at meieriprodukt står i fare meiner Agri Analyse. Fylkesleiaren i Bondelaget er ueinig.