– Illojalt å droppe oss

Artikkelen er over 4 år gammel

- At dei som har skrive heile budsjettavtalen ikkje eingong blir invitert til eit utspel om det same budsjettet er skuffande.