Å velje ei god «Svelgen-liste» er utfordrande i 2019-valet.