– Realisering av Kystvegen er jobb nummer ein

– Den viktigaste saka for utvikling i Bremanger er å jobbe hardt for å sikre at Kystvegen blir prioritert i Vestland.