Løfta til topps av personstemmene

Espen Gulliksen er rangert på førsteplass på Senterpartiet si liste i Bremanger etter at personstemmene er rekna inn.