Høgre-dame med sterkt sosialt engasjement

Auka satsing på barn og unge, styrking av psykisk helse og hjelp til barn i låginntektsfamiliar er hjartesaker for Elisabeth B. Hatlenes (H).