Frå og med i morgon kan du stemme

KINN KOMMUNE: Det er mogleg å førehandsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 frå og med 12. august til og med 6. september.