Fylkesmannen godkjenner ikkje Vågsøy-budsjett

Vågsøy må mellom anna ta investeringa i fotballhall i Flora på 7,75 mill. kroner over på eit allereie krevjande driftsbudsjett.