Styreleiar Reidar Sandal i Kystvegen informerer om Kystvegprosjektet.

I tillegg skal politikarane mellom anna diskutere støtte til «Nei til Kinn» og folkerøystinga om Kinn kommune.