Månedsnedbøren for hele landet var 135 % av normalen. Enkelte stasjoner i Nord-Trøndelag og Nordland fikk mellom 250 % og 350 % av den normale nedbøren. Noen stasjoner på Østlandet fikk under 25 % av normalen. Mest nedbør Lurøy (Nordland) 467,0 mm (237 % av normalen) Hovlandsdal (Fjaler, Sogn og Fjordane) 464,7 mm (204 % av normalen) Laksfors (Grane, Nordland) 401,8 mm (ingen normal ennå) Høyeste døgnnedbør var 147,5 mm, og ble målt på Hovlandsdal (Fjaler, Sogn og Fjordane) den 19. februar.

I følge Norsk Meteorologisk Institutt var månadsnedbøren for heile landet 130 prosent av normalen.  I Sogn og Fjordane vart det i Hovlandsdalen i Fjaler målt den høgaste døgnnedbøren i heile landet. Den var på heile 147,5 mm.

Ekstremvëret Ole iinnleia månaden med sterk vind, men elles var det mildvêret som prega februar 2015. Mildast var det nord på Austlandet og i Sør-Trøndelag og gjennomsnittstemperaturen for heile landet låg 4,2 grader over normalen. Målinga er blant dei fem mildaste i Norge sidan målingane starta i år 1900.

Dei varmaste målingane på kysten var på fleire fyrstasjonar på Møre-kysten med 2,3 og 2,4 grader over normalen. Det same vart også målt på Ytterøyane i Flora kommune.