Utsette kommunestyremøtet til dei finn tekniske løysingar som fungerer som det skal: – Det er mykje hummar og kanari

SVELGEN: Bremanger kommune ønsker ikkje bruke lite funksjonelle løysingar for fjernmøte.