Utsette avgjerd om Kystveg-kutt: – Ein god dag for kysten

Frank Willy Djuvik er forsiktig optimist, etter at fylkespolitikarane torsdag utsette avgjerda om kutt av Atløysambandet og Kystvegen Svelgen-Indrehus.