Utfordrar Kystmuseet på drift av Lisetbua

SVELGEN: - Vi må utfordre Kystmuseet direkte på kva dei vil gjere med Lisetbua og få avklart om dei eventuelt kan akseptere at andre kan ta over.