Ut på tur, aldri sur - butikkane sel turutstyr som aldri før

FRILUFTSLIV: Vi tek naturen i bruk som aldri før, no når treningssentera er stengde og fritida inneheld mykje ledig tid.